Ostraha

Naše společnost poskytuje fyzické strážní služby a obsluhu vrátnic.
Ostrahu provádí výhradně zaměstnanci, u kterých je prověřována trestní bezúhonnost, a kteří splňují podmínky odborné způsobilosti dle přílohy č. 5 k zákonu č. 455/1991 Sb.

Každý zaměstnanec ostrahy tedy musí absolvovat zkoušku odbornosti pro dílčí kvalifikaci „strážný“ (kód 68-008-E) dle národní soustavy kvalifikací.

Koncesní listina – Ostraha majetku a osob

Přejít nahoru